Doula – wsparcie w ciąży, podczas porodu oraz w połogu

Doula, to kobieta, która wspiera emocjonalnie, fizycznie i informacyjnie kobietę oraz jej rodzinę w trakcie ciąży, porodu i w połogu. W Mamatuli Doula Paula wesprze Ciebie i Twoją Rodzinę w tych wyjątkowych chwilach.

 

 

Doula może “być” z kobietą już podczas ciąży – pomagać przejść przez burzę hormonów, zrelaksować masażem, pomóc przygotować ciało i duszę do tego ważnego wydarzenia. Może także pomóc oswoić się kobiecie z nową rolą w jej życiu lub otoczyć opieką dopiero kilka tygodni przed porodem .

Podczas porodu doula jest z rodzącą przez cały okres trwania akcji porodowej. Zazwyczaj przyjeżdża na początku pierwszej fazy porodu do domu kobiety. Pomaga jej w tym czasie masażem, aromatoterapią, muzykoterapią lub po prostu zapewnia swoją obecność, wiedzę i wsparcie. Kiedy poród się rozwija razem jadą do szpitala lub domu narodzin.
W przeciętnym szpitalu rodząca ma do czynienia z wieloma osobami – inna osoba zajmuje się nią w ciąży, inna w czasie porodu (w trakcie którego może nastąpić zmiana lekarza i położnej). Doula nie jest członkiem ekipy medycznej ale zapewnia ciągłość opieki i stwarza poczucie bezpieczeństwa. To niejako nowe odczytanie roli, jaką dawniej spełniała akuszerka.

Po porodzie doula pozostaje z matką tak długo, jak kobieta tego potrzebuje. Wspiera w pierwszych dniach macierzyństwa, służy profesjonalną pomocą i dba o komfort matki i dziecka.

Obecność douli przy kobiecie rodzącej powoduje, że :

 • poród przebiega krócej (o około 25%)
 • rodząca łatwiej i lepiej radzi sobie z bólem porodowym/skurczami  i tym samym ma mniejszą potrzebę sięgnięcia po środki przeciwbólowe
 • poród ma większą szanse być porodem niezmedykalizowanym, a tym samym zmniejsza się ryzyko jego zakończenia poprzez cesarskie cięcie
 • zostaje pogłębiona relacja i współpraca pomiędzy rodzącą a partnerem podczas porodu rodzinnego
 • zmniejsza się możliwość wystąpienia problemów podczas karmienia piersią po porodzie
 • zmniejsza się możliwość wystąpienia depresji poporodowej
 • podwyższa się poziom samooceny młodej mamy
 • obniża się poziom lęku u kobiety

Doulą może zostać kobieta, która :

 • chce wspierać kobiety rodzące
 • zna fizjologię przebiegu porodu i rolę bólu porodowego
 • zna i potrafi zastosować naturalne techniki łagodzące ból oraz pomagające przejść rodzącej przez kolejne fazy porodu
 • jest osobą odpowiedzialną i empatyczną
 • umie panować nad swoimi emocjami
 • jest dyspozycyjna
 • nie ma traumy własnego porodu, która mogłaby zakłócić naturalny przebieg porodu, w którym uczestniczymy jako osoba towarzysząca

Doula nie może zastąpić położnej, która ma odpowiednie kwalifikacje medyczne do opieki nad pacjentką w czasie porodu i ponosi odpowiedzialność za jej stan zdrowia. Doula zazwyczaj nie ma wykształcenia medycznego, a powinna mieć ukończony kurs przygotowujący ją do tej roli.

Podczas wyboru douli, warto zwrócić uwagę na:

 • przygotowanie kobiety do bycia doulą (szkolenia, kursy, uczestnictwo w konferencjach tematycznych)
 • porozumienie, jakie tworzy się podczas waszej rozmowy (doula będzie towarzyszyć wam w ważnych wydarzeniach, warto zatem wybrać osobę, z którą nawiążecie pozytywną relację)
 • zbliżoną wizję przebiegu porodu i wzajemnych oczekiwań (podobne poglądy np. na temat porodu naturalnego, znieczulenia zewnątrzoponowego, karmienia piersią, a także roli ojca w czasie porodu, kontaktu z personelem medycznym)”

(artykuł pani Joasi Paluchiewicz ze strony: www.dziecisawazne.pl)

Jeśli chcesz rodzic z doulą – zapraszam serdecznie do kontaktu i spotkania.