Zajęcia dla dzieci

Dzieci i dorośli maja naturalna potrzebę zabawy, ponieważ to ona daje nam chwile odpoczynku i relaksu, a jednocześnie umacnia nasza więź z dzieckiem.

Dla dziecka taki czas jest bezcenny i bardzo pożyteczny , gdyż właśnie wtedy rozwija wiele umiejętności i rozszerza swoją wiedzę o świecie

Zapraszamy na zajęcia rozwojowe:
Turlanki: proste zabawy do rozszerzania wiedzy dziecka o otaczającej go przestrzeni, a rodzice wzmocnią swoje poczucie kompetencji i bliskości.
Dreptanki: celem zajęć jest spędzanie wspólnego czasu z dzieckiem na zabawach, które rozwijają motorykę małą i dużą, stymulują rozwój wyobraźni, pamięć, a przede wszystkim wspólnej zabawie ruchowej do której zapraszamy też rodziców
Fikanki: to czas niezwykłej aktywności dziecka  w poznawaniu otaczającego go świata. Dlatego warto wykorzystać ta energię do zapoznania dziecka z przedszkolnymi  aktywnościami, oswojeniem z grupa dzieci, nauka samodzielności, oraz stymulowaniem wszystkich sfer rozwoju.

Turlanki dzieci 6 do 1 roku
Dreptanki dzieci 1-2 lata
Fikanki dzieci 2-3lata

Rodzice uczestniczą w zajęciach z dziećmi.

Zajęcia prowadzone są przez pedagog Agnieszkę Fabianowicz.

Odbywają się w każdą środę w Cafe Guzik przy ul. Błękitnej w Józefowie koło Otwocka.

Inwestycja w zabawę: 25zł za zajęcia – czas trwania 1 godzina.

Więcej informacji oraz zapisy: agnieszka@fabianowicz.pl